Uchwały RIO

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 września 2017r.:

 1. Nr CXIII.457.Z.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez burmistrza Miasta Sławno informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017r.:

 1. plok PDF Nr LXXXII.339.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta Sławno na 2017 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 maja 2017r.:

 1. plok PDF Nr LXIII.285.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu Miasta Sławno na 2017 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017r.:

 1. plok PDF Nr XLVI.210.Z.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sławno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017r.:

 1. plok PDF Nr IV.26.Z.2017 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sławno

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2016r.:

 1. plok PDFNr CXXIV.503.Z.2016 w sprawie opinii o do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sławno.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2016r.:

 1. Nr CXXIV.502.Z.2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Sławno na 2017 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2016r.:

 1. plok PDF Nr XCIV.399.Z.2016 w w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sławno informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2016r.:

 1. plik PDF Nr XLVII.183.Z.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2016r.:

 1. plik PDF Nr VI.30.Z.2016 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sławno.
 2. plik PDF Nr VI.31.Z.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Miasta Sławno na 2016 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2015r.:

 1. Plik PDF Nr CXIV.429.Z.2015 - w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Sławno na 2016 rok.
 2. Plik PDF Nr CXIV.430.Z.2015 - w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 Miasta Sławno.
 3. Plik PDF Nr CXIV.431.Z.2015 - w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasto Sławno na 2016 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 września 2015r.:

 1. Nr C.364.Z.2015 - w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sławno informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 lipca 2015r.:

 1. Nr LXXIX.281.Z.2015 - w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Sławno deficytu w 2015 r.
 2. Nr LXXIX.282.Z.2015 - w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sławno na lata 2015-2030.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2015r.:

 1. Nr XXXV.140.Z.2015 - w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta Sławna za 2014 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2015 r.:

 1. Nr VIII.37.Z.2015 - w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Miasta Sławno 2015r.
 2. Nr VIII.38.Z.2015 - w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sławno.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2014 r.:

 1. Nr CVIII.494.Z.2014 - w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Sławno na 2015 rok.
 2. Nr CVIII.495.Z.2014 - w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2015-2030.
 3. Nr CVIII.496.Z.2014 - w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Miasto Sławno na 2015 rok.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 września 2014 r.:

 1. Nr LXXXII.378.Z.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Sławno informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2014 r.:

 1. - Nr XXVIII.149.Z.2014 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2013 rok przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sławno

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2014 r.:

 1. - Nr VI.68.Z.2014 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Sławno na lata 2014-2030

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2013 r.:

 1. - Nr CXII.456.Z.13 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Sławno na 2014 rok.
  - Nr CXII.457.Z.13 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2030 Miasta Sławno
   

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2013 r.:

 1. Nr II/19/Z/2013 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Sławno na lata 2013-2022

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2013 r.:

 1. Nr XXIX/128/Z/13 w sprawie wydania decyzji o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Sławno z wykonania budżetu Miasta za 2012 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 07 grudnia 2012 r.:

 1. Nr CXIX/431/Z/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta Sławno o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2012 r.:

 1. Nr XI/41/Z/2012 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Sławno na lata 2012-2021
 2. Nr XI/42/Z/2021 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego uchwale budżetowej Miasta Sławno na 2012 r.

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 07 grudnia 2011 r.:

 1. Nr CXXXVI/479/Z/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Sławno na 2012 rok.
 2. Nr CXXXVI/480/Z/2011 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Sławno na 2012 r.
 3. Nr CXXXVI/481/Z/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta Sławno o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021.

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2011 r.:

 1. Nr III/09/Z/2011 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Sławno w 2011 roku.
 2. Nr III/10/Z/2011 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Nr XXXI/133/Z/2011 w sprawie wydania ipinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta Sławno.

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 09 grudnia 2010 r.:

 1. Nr CXXX/376/Z/10 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Sławno na 2011 rok.
 2. Nr CXXX/377/Z/10 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Sławno w 2011 roku.
 3. Nr CXXX/378/Z/10 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sławno na lata 2011-2017.
 • Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2010 roku oraz o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Miejskiej Sławno- TEKST
 • Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2009 roku oraz o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Miejskiej Sławno- TEKST
 • Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2008 roku oraz o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Miejskiej Sławno- TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2011-01-25 12:07:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2017-09-28 11:56:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki