Grudzień

 • Uchwała nr III/5/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sławnie. - TEKST 
 • Uchwała nr III/6/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sławno - TEKST 
 • Uchwała nr III/7/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok - TEKST
 • Uchwała nr III/8/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Sławna - TEKST 
 • Uchwała nr IV/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011 - 2017 - TEKST Z ZAŁĄCZNIKAMI
 • Uchwała nr IV/10/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok - TEKST Z ZAŁĄCZNIKAMI
 • Uchwała nr IV/11/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławnie Nr XXXI/226/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Sławno na lata 2004-2013 - TEKST
 • Uchwała nr IV/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Sławno do projektu pod nazwą " Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II. Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatcyznej Społeczeństwa Informacyjnego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 r-działanie 3.1. "Infrastruktura Społeczeństwa Infromacyjnego" - TEKST
 • Uchwała nr IV/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia- Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecze Wieprzy i Grabowej II - Infrastruktura Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej Społeczeństwa Informacyjnego. - TEKST
 • Uchwała nr IV/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok - TEKST
 • Uchwała nr IV/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wyboru osób na przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie. - TEKST
 •  

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2011-01-10 13:40:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2011-01-18 09:32:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki