Wrzesień

 • Uchwała Nr LVII/318/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej i podpisania Listu Intencyjnego o współpracy
  partnerskiej Gminy Miasto Sławno z Rejonem Krasnopieriekopsk w Autonomicznej Republice Krymu-Ukraina - TEKST
 • Uchwała Nr LVII/319/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 15 września 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr L/287/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 marca 2010 r. - TEKST
 • Uchwała Nr LVII/320/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 15 września 2010 r. zmieniająca uchwałę NR XLIII/246/2009 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg lokalnych Gminy Miasto Sławno w ciągu ulic I Pułku Ułanów, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniami ”. - TEKST
 • Uchwała Nr LVII/321/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 marca 1998 roku w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno - TEKST
 • Uchwała Nr LVII/322/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sławno - TEKST
 • Uchwała Nr LVII/323/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierowanego przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
  Społecznej w Sławnie - TEKST
 • Uchwała Nr LVII/324/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok. - TEKST Z ZAŁĄCZNIKAMI
 • Uchwała Nr LVIII/325/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sławna na lata 2010-2020” - TEKST; ZAŁĄCZNIK
 • Uchwała Nr LVIII/326/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok. - TEKST Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2010-11-25 09:05:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2011-04-19 08:12:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki