Listopad

 • Uchwała nr LX/328/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie współdziałania i partycypowania w kosztach realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa chodnika ulicy Polanowskiej i odnowa nawierzchni ulicy Łącznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 w mieście Sławno” realizowanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - TEKST
 • Uchwała nr LX/329/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno - TEKST
 • Uchwała nr LX/330/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sławna - TEKST
 • Uchwała nr LX/331/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. - TEKST
 • Uchwała nr LX/332/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. - TEKST 
 • Uchwała nr LX/333/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/269/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010r. - TEKST
 • Uchwała nr LX/334/2010 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok - TEKST Z ZAŁĄCZNIKAMI

KADENCJA 2010-2014

 • Uchwała nr I/1/2010 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sławnie. - TEKST
 • Uchwała nr I/2/2010 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sławnie. - TEKST
 • Uchwała nr I/3/2010 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sławnie. - TEKST
 • Uchwała nr I/4/2010 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczących powołanych komisji stałych Rady Miejskiej w Sławnie. - TEKST

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2010-11-16 12:50:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2011-02-08 09:11:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki