Kwiecień

  • Uchwała Nr LI/295/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sławno do zawarcia umowy pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej. - TEKST
  • Uchwała Nr LI/296/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sławno do zawarcia umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej. - TEKST
  • Uchwała Nr LI/297/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok. - TEKST; załącznik 1; załącznik 2
  • Uchwała Nr LII/298/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok. - TEKST; załącznik 1; załącznik 1b
  • Uchwała Nr LII/299/2010 Rady Miejskie w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 - TEKST
  • Uchwała Nr LII/300/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno. - TEKST
  • Uchwała Nr LII/301/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok - TEKST; załącznik 1; załącznik 2; załącznik 3
  • Uchwała Nr LII/302/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji
    wyborczej w Sławnie. - TEKST

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2010-04-26 12:28:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2010-06-09 09:21:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki