Marzec

  • Uchwała Nr L/287/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Sławno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej - TEKST
    w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
  • Uchwała Nr L/288/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 marca 2010 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcenia odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”. - TEKST 
  • Uchwała Nr L/289/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji projektu pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej” - TEKST
  • Uchwała Nr L/290/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę NR XXXI/226/2004 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004 r. - TEKST 
  • Uchwała Nr L/291/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie - TEKST
  • Uchwała Nr L/292/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie - TEKST
  • Uchwała Nr L/293/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok. - TEKST załącznik 1; załącznik 2; załącznik 3; załącznik 4; załącznik 5
  • Uchwała Nr L/294/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyznania Nagrody Złotego Gryfa Sławieńskiego. - TEKST

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2010-03-30 11:16:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2011-03-01 11:12:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki