Luty

 • Uchwała Nr XLIX/280/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zaakceptowania projektu dotyczącego porozumienia międzygminnego realizacji przedsięwzięcia
  pod nazwą „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego przekształcenia odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” - TEKST
 • Uchwała Nr XLIX/281/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla
  nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania. - TEKST
 • Uchwała Nr XLIX/282/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Miasto Sławno z Rejonem Pierwomajskoje w Autonomicznej Republice Krymu – Ukraina - TEKST
 • Uchwała Nr XLIX/283/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sławno - TEKST
 • Uchwała Nr XLIX/284/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za I półrocze. - TEKST
 • Uchwała Nr XLIX/285/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze. - TEKST
 • Uchwała Nr XLIX/286/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok. - TEKST

   

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2010-02-16 12:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2010-04-26 13:01:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki