Styczeń

 • Uchwała Nr XLVIII/269/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 roku. - TEKST 
 • Uchwała Nr XLVIII/270/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług - TEKST
 • Uchwała Nr XLVIII/271/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa ścieżek
  rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą na europejskim szlaku gotyku ceglanego w Gminie Miasto Sławno” - TEKST
 • Uchwała Nr XLVIII/272/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławnie Nr XXXI/226/2004 z 30 grudnia 2004 r. w sprawie
  uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Sławno na lata 2004 - 2013 - TEKST
 • Uchwała Nr XLVIII/273/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Sławno a Gminą Ząbkowice Śląskie - TEKST
 • Uchwała Nr XLVIII/274/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Burmistrza Miasta Sławno - TEKST
 • Uchwała Nr XLVIII/275/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie - TEKST
 • Uchwała Nr XLVIII/276/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. - TEKST
 • Uchwała Nr XLVIII/277/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok. - TEKST
 • Uchwała Nr XLVIII/278/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sławnie na rok 2010. - TEKST
 • Uchwała Nr XLVIII/279/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010. - TEKST

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2010-03-01 10:46:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2011-03-01 11:11:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki