Czerwiec

  • Uchwała Nr XLI/235/2009 w sprawie wyrażenia zgody Burmistrza Miasta Sławna do podjęcia działań zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Darłowska Lokalna Grupa Rybacka oraz woli przystąpienia do takiego stowarzyszenia - TEKST
  • Uchwała Nr XLI/236/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/156/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Sławno - TEKST 
  • Uchwała Nr XLI/237/2009 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na okres 25 lat nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 43 obręb geodezyjny 003 Miasta Sławno - TEKST
  • Uchwała Nr XLI/238/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie -TEKST
  • Uchwała Nr XLI/239/2009 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/226/2004 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004 r. - TEKST
  • Uchwała Nr XLI/240/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok. - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2009-09-08 12:27:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2009-09-08 12:41:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki