Kwiecień

  • Uchwała Nr XXXIX/222/2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu - TEKST
  • Uchwała Nr XXXIX/223/2009 w sprawie absolutorium z tytułu wykoania budżetu za rok 2008 - TEKST
  • Uchwała Nr XXXIX/224/2009 w sprawie nadania statutu Sławieńskiemu Domowi Kultury - TEKST
  • Uchwała Nr XXXIX/225/2009 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych - TEKST
  • Uchwała Nr XXXIX/226/2009 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, numeru, granic oraz siedziby obwodowe komisji wyborczej - TEKST
  • Uchwała Nr XXXIX/227/2009 zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 08 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sławnie - TEKST
  • Uchwała Nr XXXIX/228/2009 w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu bankowego - TEKST
  • Uchwała Nr XXXIX/229/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok. - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2009-09-08 10:16:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2009-09-08 10:33:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki