Marzec

  • Uchwała Nr XXXVIII/215/2009 w sprawie utworzenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta Sławno na lata 2009 - 2015. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVIII/216/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVIII/217/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVIII/218/2009 w sprawie wyrażenia opinii o konieczności zabezpieczenia podstawowych potrzeb zbiorowych mieszkańców miasta Sławno - poprzez wybudowanie drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi wojewódzkiej W 205. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVIII/219/2009 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przepędu bydła na działkach nr 198 (Kw 8373) i nr 196 (Kw 10124) położonych w obrębie 002 ewidencji gruntów i budynków miasta Sławno na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 200 (Kw 2620) położonej w obrębie 002 ewidencji gruntów i budynków miasta Sławno do czasu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVIII/220/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sławno. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVIII/221/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok. - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2009-04-14 13:09:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2015-10-20 07:57:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki