Luty

 • Uchwała Nr XXXVI/198/2009 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.  - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVI/199/2009 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej w Sławnie na lata 2008-2032" - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVI/200/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w dorzeczach Wieprzy i Grabowej" - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVI/201/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego: "Przebudowa i remont Sławieńskiego Domu Kultury przy ulicy Cieszkowskiego" - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVI/202/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/226/2004 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004 r. - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVI/203/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok. - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVI/204/2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sławnie na rok 2009. - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVI/205/2009 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009 - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVI/206/2009 w sprawie uczestnictwa Gminy miejskiej Sławno w użytkowaniu instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sianowie. - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVII/207/2009 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  2009 roku. - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVII/208/2009 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Gminy Miasto Sławno. - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVII/209/2009 w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego w Sławnie przy ul. Polanowskiej 41 w formie przetargu ograniczonego. - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVII/210/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/183/2008 r. Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 4 listopada 2008 r. - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVII/211/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/184/2008 r. Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 20 listopada 2008 r. - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVII/212/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/226/2004 r. Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004 r. - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVII/213/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok. - TEKST
 • Uchwała Nr XXXVII/214/2009 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2009-04-14 12:36:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2009-04-14 13:10:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki