Zarządzenia 2009

 • Zarządzenie Nr 1/2009
  z dnia 5 stycznia 2009 r.
  w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 3/2009
  z dnia 7 stycznia 2009 r.
  w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Sportu w Sławnie oraz ustalenia regulaminu jej działania.
 • Zarządzenie Nr 4/2009
  z dnia 14 stycznia 2009 r.
  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, planu finansowego zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 7/2009
  z dnia 21 stycznia 2009 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządzenie Nr 8/2009
  z dnia 23 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 9/2009
  z dnia 27 stycznia 2009 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Zarządzenie Nr 12/2009
  z dnia 10 lutego 2009 r.
  w sprawie powołania Komisji konkursowej do dokonania oceny ofert na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 13/2009
  z dnia 10 lutego 2009 r.
  w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Sławno.
 • Zarządzenie Nr 15/2009
  z dnia 23 lutego 2009 r.
  w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego w roku 2009.
 • Zarządzenie Nr 30/2009
  z dnia 14 maja 2009 r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Zarządzenie Nr 33/2009
  z dnia 25 maja 2009 r.
  w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego w roku 2009.
 • Zarządzenie Nr 37/2009
  z dnia 5 czerwca 2009 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 38/2009
  z dnia 8 czerwca 2009 r.

  w sprawie powołania komisji przeprowadzającej  egzamin kończący służbę przygotowawczą.

 • Zarządzenie Nr 39/2009

  z dnia 15 czerwca 2009 r. 
  w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników urzedu miejskiego w sławnie
 • Zarządzenie Nr 40/2009
  z dnia 15 czerwca 2009 r.
  w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacujnych urzedu miejskiego w sławnie
 • Zarządzenie Nr 46/2009
  z dnia 8 lipca 2009 r.
  w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Sławnie i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 • Zarządzenie Nr 49/2009
  z dnia 21 lipca 2009 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 53/2009
  z dnia 17 sierpnia 2009 r.
  w sprawie ogłoszenia Regulaminu Konkursu Fotograficznego pn. "Tropiciel historii"
 • Zarządzenie Nr 54/2009
  z dnia 17 sierpnia 2009 r.
  w sprawie ogłoszenia Regulaminu Konkursu Literackiego pn. ""Moje podwórko - twierdza niezdobyta".
 • Zarządzenie Nr 57/2009
  z dnia 24 września 2009 r.
  zmieniająca Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 66/2009
  z dnia 17 listopada 2009 r.
  zmieniająca Zarządzenie Nr 17/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 05 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 69/2009 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 10 marca 2008 roku.
 • Zarządzenie Nr 70/2009 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 15 czerwca 2009 roku.
 • Zarządzenie Nr 71/2009 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 16 czerwca 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 72/2009 r.
  w sprawie refundacji kosztu zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sławnie.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2009-02-12 09:05:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2016-06-28 11:46:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki