Grudzień

  • Uchwała Nr XXXIV/188/2008 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXIV/189/2008 w sprawie Regulaminu Hali Sportowej położonej w Sławnie przy Placu Sportowym 1. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXIV/190/2008 w sprawie Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej położonej w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 3C. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXIV/191/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie - TEKST
  • Uchwała Nr XXXIV/192/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta Sławno na 2008 rok - TEKST
  • Uchwała Nr XXXV/193/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2009. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXV/194/2008 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy na 2009 rok. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXV/195/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na 2009 rok. - TEKST
  • Uchwała Nr XXXV/196/2008 w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Sławnie. - TEKST  
  • Uchwała Nr XXXV/197/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok. - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2009-01-08 13:13:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2009-01-08 13:31:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki