Sierpień

  • Uchwała Nr XXVIII/166/2008 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Sławno - TEKST
  • Uchwała Nr XXVIII/167/2008 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkola Miejskie w Sławnie celem przekształcenia w jednostki budżetowe - TEKST
  • Uchwała Nr XXVIII/168/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XI/91/1999 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 listopada 1999 r. - TEKST
  • Uchwała Nr XXVIII/169/2008 zmieniająca Uchwałę Nr III/15/1992 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 maja 1992 r. - TEKST
  • Uchwała Nr XXVIII/170/2008 w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2009 roku - TEKST
  • Uchwała Nr XXVIII/171/2008 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - TEKST
  • Uchwała Nr XXVIII/172/2008 w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonania dopłat po uregulowaniu ich stanu prawnego - TEKST
  • Uchwała Nr XXVIII/173/2008 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr dz. 1014 obręb 003 ewidencji gruntów miasta Sławno - TEKST
  • Uchwała Nr XXVIII/174/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2008-09-16 13:44:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2008-09-16 13:58:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki