Czerwiec

  • Uchwała Nr XXVII/159/2008 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - TEKST
  • Uchwała Nr XXVII/160/2008 w sprawie oddanie w użytkowanie wieczyste działki ozn. geod. Nr 966/1 (obr. 002) położonej w Sławnie przy ul. Kościelnej w trybie ustnego przetargu ograniczonego - TEKST
  • Uchwała Nr XXVII/161/2008 w sprawie sprzedaży działki ozn. geod. Nr 58/1 (obr. 003) w trybie bezprzetargowym położonej w Sławnie przy ul. Armii Krajowej 1b. - TEKST
  • Uchwała Nr XXVII/162/2008 w sprawie sprzedaży działki ozn. geod. Nr 627/6 (obr. 002) w trybie bezprzetargowym położonej w Sławnie przy ul. Mickiewicza. - TEKST
  • Uchwała Nr XXVII/163/2008 zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 08 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sławnie - TEKST
  • Uchwała Nr XXVII/164/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/304/2005 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 21 grudnia 2005 r. - TEKST
  • Uchwała Nr XXVII/165/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2008-09-16 13:29:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2008-09-16 13:44:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki