Maj

 • Uchwała Nr XXV/148/2008 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sławnie - TEKST
 • Uchwała Nr XXV/149/2008 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sławnie - TEKST
 • Uchwała Nr XXVI/150/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sławno - TEKST
 • Uchwała Nr XXVI/151/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/147/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2008 r.- TEKST
 • Uchwała Nr XXVI/152/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/144/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 kwietnia 2008 r. - TEKST
 • Uchwała Nr XXVI/153/2008 w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie - TEKST
 • Uchwała Nr XXVI/154/2008 zmieniająca Uchwałę Nr X/58/2003 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 04 czerwca 2003 r. - TEKST
 • Uchwała Nr XXVI/155/2008 w sprawie sprzedaży działki ozn. geod. Nr 611/9 (obr. 2) w trybie bezprzetargowym położonej w Sławnie przy ul. Armii Krajowej - TEKST
 • Uchwała Nr XXVI/156/2008 w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Sławno - TEKST
 • Uchwała Nr XXVI/157/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/295/2002 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 22 marca 2002 r. - TEKST
 • Uchwała Nr XXVI/158/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2008-05-26 10:13:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2008-09-16 13:32:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki