Luty

 • Uchwała Nr XXII/123/2008 w sprawie opłat za miejsca grzebalne oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Sławnie. - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/124/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/325/2006 z dnia 28 lutego w sprawie sprzedaży działki Nr 1285/5 w drodze bezprzetargowej - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/125/2008 w sprawie sprzedaży działki ozn. geod. Nr 341/15 (obr. 2) w trybie bezprzetargowym położonej przy ul. I Pułku Ułanów - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/126/2008 w sprawie sprzedaży działki ozn. geod. Nr 445/4 (obr. 3) w trybie bezprzetargowym położonej przy ul. Żeromskiego - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/127/2008 w sprawie przekazania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sławnie nakładów inwestycyjnych związanych z "Modernizacją sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie" - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/128/2008 w sprawie uchwalenia Regulaminu Stadionu Miejskiego położonego w Sławnie, przy ul. Plac Sportowy 1 - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/129/2008 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/130/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na 2008 rok - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/131/2008 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Miasta Sławno na lata 2007-2013. - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/132/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Wodociągów i Kanalizacji z o. o. w Sławnie. - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/133/2008 zmieniająca uchwałę Nr XLV/304/2005 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 21 grudnia 2005 r. - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/134/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok. - TEKST
 • Uchwała Nr XXII/135/2008 w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Gminy Miejskiej Sławno w Stowarzyszeniu Gmin  Polskich Euroregionu Pomerania. - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2008-04-01 07:35:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2008-04-22 08:11:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki