Styczeń

 • Uchwała Nr XXI/112/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Sławno. - TEKST
 • Uchwała Nr XXI/113/2008 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania. - TEKST
 • Uchwała Nr XXI/114/2008 w sprawie sprzedaży działki ozn. geod. Nr 611/7 (obr. 2) w trybie bezprzetargowym położonej w Sławnie przy ul. A. Krajowej - TEKST
 • Uchwała Nr XXI/115/2008 w sprawie sprzedaży działki ozn. geod. Nr 1273 (obr. 2) w trybie bezprzetargowym położonej w Sławnie przy ul. A. Krajowej - TEKST
 • Uchwała Nr XXI/116/2008 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno oznaczonych geodezyjnie nr dz. 646o powierzchni 164m2 położonej w Sławnie przy ul. Mickiewicza 6. - TEKST
 • Uchwała Nr XXI/117/2008 w sprawie przekazania przyłącza gazowego do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Sławnie przy ul. Wojska Polskiego 2. - TEKST
 • Uchwała Nr XXI/118/2008 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/240/98 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 05 marca 1998 roku w sprawie ustalenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych na terenie miasta Sławno stanowiących własność Gminy Miejskiej Sławno. - TEKST
 • Uchwała Nr XXI/119/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośćPrezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Sławnie - TEKST
 • Uchwała Nr XXI/120/2008 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 rok. - TEKST
 • Uchwała Nr XXI/121/2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sławnie na rok 2008. - TEKST
 • Uchwała Nr XXI/122/2008 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008 - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2008-04-01 07:11:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2008-04-01 07:34:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki