Zarządzenia 2007

 • Zarządzenie Nr 1/2007
  z dnia 10 stycznia 2007r.
  w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 • Zarządzenie Nr 2/2007
  z dnia 19 stycznia 2007r.
  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, planu finansowego zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej oraz planu finansowego zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 3/2007
  z dnia 25 stycznia 2007 r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 4/2007
  z dnia 25 stycznia 2007 r.
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny ofert dotyczących realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Zarządzenie Nr 6/2007
  z dnia 31 stycznia 2007 r.
  o powołaniu komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 7/2007
  z dnia 28 lutego 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 8/2007
  z dnia 16 marca 2007 r.
  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 9/2007
  z dnia 19 marca 2007 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 10/2007
  z dnia 30 marca 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 11/2007
  z dnia 2 kwietnia 2007 r.
  zmieniającza Zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 1 lipca 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 12/2007
  z dnia 20 kwietnia 2007 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdnaia finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 13/2007
  z dnia 20 kwietnia 2007 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sławieńskiego Domu Kultury za 2006 rok.
 • Zarządzenie Nr 14/2007
  z dnia 07 maja 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 15/2007
  z dnia 09 maja 2007 r.
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 16/2007
  z dnia 07 maja 2007 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 19 maja 2003 roku.
 • Zarządzenie Nr 17/2007
  z dnia 15 maja 2007 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 6/2004 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Sławnie 
 • Zarządzenie Nr 18/2007
  z dnia 16 maja 2007 r.
  w sprawie zakazu prowadzenia kampanii wyborczej.
 • Zarządzenie Nr 19/2007
  z dnia 16 maja 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 20/2007
  z dnia 28 maja 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 21/2007
  z dnia 14 czerwca 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 22/2007
  z dnia 22 czerwca 2007 r.
  w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Sławno
 • Zarządzenie Nr 22a/2007
  z dnia 22 czerwca 2007 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 17/2007 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 24/2007
  z dnia 2 lipca 2007 r.
  zmieniająca Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 19 maja 2003 roku. 
 • Zarządzenie Nr 25/2007
  z dnia 6 lipca 2007 r.
  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz określenia wartości wykonanych robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji pn:. "Budowa sali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie".
 • Zarządzenie Nr 26/2007
  z dnia 13 lipca 2007 r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.
 • Zarzadzenie Nr 27/2007
  z dnia 23 lipca 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 28/2007
  z dnia 31 lipca 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 29/2007
  z dnia 20 sierpnia 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 30/2007
  z dnia 28 sierpnia 2007 r.
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku.
 • Zarządzenie Nr 31/2007
  z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 32/2007
  z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na: Przebudowa budynku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Pomocy przy ul. Mielczarskiego 1 w Sławnie.
 • Zarządzenie Nr 33/2007
  z dnia 13 września 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 34/2007
  z dnia 20 września 2007 r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.600.000 PLN.
 • Zarządzenie Nr 35/2007
  z dnia 24 września 2007 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 22/2004 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 18 maja 2004 r.
 • Zarządzenie Nr 36/2007
  z dnia 25 września 2007 r.
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 37/2007
  z dnia 27 września 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 38/2007
  z dnia 27 września 2007 r.
  w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej
 • Zarządzenie Nr 39/2007
  z dnia 28 września 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 40/2007
  z dnia 09 października 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 41/2007
  z dnia 18 października 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 42/2007
  z dnia 31 października 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 43/2007
  z dnia 12 listopada 2007 r.
  w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 44/2007
  z dnia 12 listopada 2007 r.
  w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 45/2007
  z dnia 26 listopada 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 46/2007
  z dnia 30 listopada 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 47/2007
  z dnia 14 grudnia 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 48/2007
  z dnia 28 grudnia 2007 r.
  w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej - Miejskiego Zarządzu Dróg i Zieleni w Sławnie
 • Zarządzenie Nr 49/2007
  z dnia 31 grudnia 2007 r.
  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 50/2007
  z dnia 31 grudnia 2007 r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistzra Miasta Sławno z dnia 19 maja 2003 roku.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2008-01-16 12:09:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2008-11-20 11:03:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki