Czerwiec

  • Uchwała Nr XII/57/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzannego Miasta Sławna dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Filtrowej, Plater, Broniewskiego, Kruczkowskiego, 11 Listopada, Słowackeigo, Iwaszkiewicza, Tuwima w rejonie ul. Filtrowej - TEKST
  • Uchwała Nr XII/58/2007 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok - TEKST
  • Uchwała Nr XIV/59/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzannego Miasta Sławna dla terenów przemysłowo - składowych pomiędzy ul. Polanowską, ul. Gruntową oraz terenami PKP w rejonie ul. Polanowskiej - TEKST
  • Uchwała Nr XIV/60/2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Sławnie na lata 2007-2011 na terenie miasta Sławna - TEKST
  • Uchwała Nr XIV/61/2007 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Sławno oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi - TEKST 
  • Uchwała Nr XIV/62/2007 w sprawie wydzierżanienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat działki ozn. geod. Nr 1264 (obr. 2) położonej w Sławnie przy ul. Armii Krajowej 18A - TEKST
  • Uchwała Nr XIV/63/2007 w sprawie wydzierżanienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat działki ozn. geod. Nr 1273 (obr. 2) położonej w Sławnie przy ul. Armii Krajowej 18A - TEKST
  • Uchwała Nr XIV/64/2007 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze - TEKST
  • Uchwała Nr XIV/65/2007 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2007-08-24 10:35:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2007-08-24 10:51:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki