Kwiecień

  • Uchwała Nr X/50/2007 w sprawie złożenia oświadczenia lustrzcyjnego przez Skarbnika Miasta Sławno - TEKST
  • Uchwała Nr XI/51/2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok  - TEKST
  • Uchwała Nr XI/52/2007  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2006 rok - TEKST
  • Uchwała Nr XI/53/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Burmistrza Miasta Sławno do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem dokonania komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego  - Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna" w Sławnie w celu komunalizacji - TEKST
  • Uchwała Nr XI/54/2007 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławna dla działek 212/12, 212/13 i fragmentu działki nr 211 w obrębie 002 przy ul. Cieszkowskiego - TEKST
  • Uchwała Nr XI/55/2007 w sprawie wydzierżawienia działki ozn. geod. Nr 281/5 (obr. 2) w trybie bezprzetargowym położonej w Sławnie przy ul. M. C. Skłodowskiej - TEKST
  • Uchwała Nr XI/56/2007 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2007-08-24 10:17:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2007-08-24 10:33:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki