Grudzień

 • Uchwała Nr II/4/2006 w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie oraz wyboru ich przewodniczących. - TEKST
 • Uchwała Nr III/5/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sławna. - TEKST
 • Uchwała Nr III/6/2006 w sprawie zwolnień z podatku na terenie miasta Sławna. - TEKST
 • Uchwała Nr III/7/2006 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok. - TEKST
 • Uchwała Nr III/8/2006 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sławnie. - TEKST
 • Uchwała Nr IV/9/2006 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławno na rok 2007. - TEKST
 • Uchwała Nr IV/10/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sławno. - TEKST
 •  Uchwała Nr IV/11/2006 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Sławno. - TEKST
 • Uchwała Nr IV/12/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/358/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży działki Nr 210/5 w drodze bezprzetargowej. - TEKST
 • Uchwała Nr IV/13/2006 w sprawie wyznaczenia osób na przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie. - TEKST
 • Uchwała Nr IV/14/2006 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miast Sławno. - TEKST
 • Uchwała Nr IV/15/2006 w sprawie Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok. - TEKST 
 • Uchwała Nr IV/16/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi Jana Sroki, Marii Poprawskiej, Barbary i Eugeniusza Brzezińskich, Mirosławy i Andrzeja Wypasek na dzaiałalność Burmistrza Miasta Sławno - TEKST 
 • Uchwała Nr IV/17/2006 zmieniająca uchwałę w spawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok. - TEKST
 • Ucwała Nr IV/18/2006 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok. - TEKST
 • Uchwała Nr IV/19/2006 zmieniająca Ucwałę Nr III/15/92 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 maja 1992r. - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2007-01-09 10:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2007-08-24 11:05:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki