Grudzień

Uchwała Nr XLV/301/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Miasta Sławna dla działki nr 625 w obrębie 2 - TEKST

Uchwała Nr XLV/302/2005 w sprawie zniesienia współwłasności przez Gminę Miejską Sławno i Gminę Sławno bez rekompensat finansowych. - TEKST

Uchwała nr XLV/303/2005 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - TEKST

Uchwała Nr XLV/304/2005 w sprawie realizacji inwestycji - Sali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie wraz z finansowaniem wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat. - TEKST

Uchwała Nr XLV/305/2005 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok - TEKST

Uchwała Nr XLV/306/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok - TEKST

Uchwała Nr XLV/307/2005 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok - TEKST

Uchwała Nr XLVI/308/2005 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławna na 2006 rok. - TEKST 
ZAŁ 1; ZAŁ 2; ZAŁ 3; ZAŁ 4; ZAŁ 5; ZAŁ 6; ZAŁ 7; ZAŁ 8; ZAŁ 9; ZAŁ 10; ZAŁ 11; ZAŁ 12; ZAŁ 13ZAŁ 14; ZAŁ 15

Uchwała Nr XLV/309/2005 w sprawie Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. - TEKST

Uchwała Nr XLVI/310/2005 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. - TEKST

Uchwała Nr XLVI/311/2005 w sprawie określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławna. - TEKST

Uchwała nr XLVI/312/2005 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie - TEKST

Uchwała Nr XLVI/313/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. - TEKST

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2007-01-08 14:14:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2023-03-31 17:42:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki