☰ Menu
Urząd Miejski w Sławnie
Herb Urząd Miejski w Sławnie

Piątek 15.11.2019

zaawansowane

Grudzień

Uchwała Nr XLV/301/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Miasta Sławna dla działki nr 625 w obrębie 2 - TEKST

 

Uchwała Nr XLV/302/2005 w sprawie zniesienia współwłasności przez Gminę Miejską Sławno i Gminę Sławno bez rekompensat finansowych. - TEKST

 

Uchwała Nr XLV/304/2005 w sprawie realizacji inwestycji - Sali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie wraz z finansowaniem wybudowanej inwestycji przez okres 10 lat. - TEKST

 

Uchwała Nr XLV/305/2005 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok - TEKST

 

Uchwała Nr XLV/306/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok - TEKST 

 

Uchwała Nr XLV/307/2005 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok - TEKST

 

Uchwała Nr XLVI/308/2005 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławna na 2006 rok. - TEKST 
ZAŁ 1; ZAŁ 2; ZAŁ 3; ZAŁ 4; ZAŁ 5; ZAŁ 6; ZAŁ 7; ZAŁ 8; ZAŁ 9; ZAŁ 10; ZAŁ 11; ZAŁ 12; ZAŁ 13ZAŁ 14; ZAŁ 15

 

Uchwała Nr XLV/309/2005 w sprawie Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. - TEKST

 

Uchwała Nr XLVI/310/2005 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. - TEKST

 

Uchwała Nr XLVI/311/2005 w sprawie określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sławna. - TEKST

 

Uchwała Nr XLVI/313/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. - TEKST


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X