Listopad

Uchwała Nr XLIII/292/2005 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/180/2004 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 23 lipca 2004 r. - TEKST

 

 

Uchwała Nr XLIII/293/2005 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/226/2004 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2004 r. - TEKST

 

 

Uchwała Nr XLIII/294/2005 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok - TEKST

 

Uchwała Nr XLIV/295/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/290/2005 z dnia 27 października 2005r w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - TEKST

 

Uchwała Nr XLIV/296/2005 w sprawie określenia zasad odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych i udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie. - TEKST

 

Uchwała Nr XLIV/297/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2003 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Sławnie. - TEKST

 

Uchwała Nr XLIV/298/2005 zmieniająca Uchwałę w sprawie wzorów deklaracji podatkowych NR III/ 10 /2002 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 18 grudnia 2002r. - TEKST ; ZAŁ 1 ; ZAŁ 2

 

Uchwała Nr XLIV/299/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Sławna. - TEKST 

 

Uchwała Nr XLIV/300/2005 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok - TEKST

Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2007-01-08 14:13:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2010-03-18 11:24:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki