Wrzesień

  • Uchwała Nr XXXVI/281/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławna dla rejonu ulicy Filtrowej - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVI/282/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławna dla rejonu ulicy Morskiej - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVI/283/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Miasta Sławna w rejonie ulic Mickiewicza i Basztowej - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVI/284/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Miasta Sławna dla działki nr 654/4 w obrębie 2 - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVI/285/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagridzenia zasadniczego oraz przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zarządzie Dróg i Zieleni - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVI/286/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVI/287/2005 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVI/288/2005 w sprawie pozbawienia kategorii drogi - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2007-01-08 14:10:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2015-03-11 08:53:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki