Maj

  • Uchwała Nr XXXVI/261/2005 w sprawie wyrażenia zgody na spłatę ze środków budżetu miasta Sławna części odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty Mieszkaniowe na remont części wspólnych nieruchomości - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVI/262/2005 w sprawie partnerstwa i współpracy pomiędzy Miastem Sławno a Miastem Rinteln w Niemczech - TEKST
  • Uchwała Nr XXXVI/263/2005 w sprawie odstąpienia od porozumienia w sprawie przyjęcia niektórych zadań publicznych należących do Gminy Sławno - TEKST 
  • Uchwała Nr XXXVI/264/2005 w sprawie pozbawienia kategorii drogi - TEKST 
  • Uchwała Nr XXXVI/265/2005 w sprawie pozbycia kategorii drogi - TEKST 
  • Uchwała Nr XXXVI/266/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 - TEKST 
  • Uchwała Nr XXXVI/267/2005 w sprawie zmiany budżetu maista na 2005 rok - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2007-01-08 14:05:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2007-08-24 11:12:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki