Kwiecień

  • Uchwała Nr XXXV/254/2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok - TEKST
  • Uchwała Nr XXXV/255/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2004 rok - TEKST
  • Uchwała Nr XXXV/256/2005 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 341/8 w drodze bezprzetargowej - TEKST
  • Uchwała nr XXXV/257/2005 w sprawie sprzedaży działki nr 885/6 w drodze bezprzetargowej - TEKST
  • Uchwała Nr XXXV/258/2005 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. - TEKST
  • Uchwała nr XXXV/259/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pn. "Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim - poprawa infrastruktury Gminy Miejskiej Sławno" - TEKST
  • Uchwała Nr XXXV/260/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2007-01-08 14:03:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Firlej Michał
(2023-03-31 17:27:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki