Maj

 • Uchwała Nr LI/337/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi Lucyny Lejk na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie - TEKST
 • Uchwała Nr LI/338/2006 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Sławno do kategorii dróg gminnych - TEKST
 • Uchwała Nr LI/339/2006 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/47/2003 z dnia 4 kwietnia 2003r. Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Zieleni w Sławnie - TEKST
 • Uchwała Nr LI/340/2006 w sprawie ustalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sławno - TEKST 
 • Uchwała Nr LI/341/2006 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki nr 887/1 - TEKST
 • Uchwała Nr LI/342/2006 w sprzawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki nr 887/2 -TEKST 
 • Uchwała Nr LI/343/2006 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 906/1 w drodze bezprzetargowej - TEKST
 • Uchwała Nr LI/344/2006 w sprawie sprzedaży działki nr 785 w drodze bezprzetargowej - TEKST 
 • Uchwała Nr LI/345/2006 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 404/13 - TEKST
 • Uchwała Nr LI/346/206 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - TEKST
 • Uchwała Nr 347/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - TEKST 
 • Uchwała Nr LI/348/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Sławno na obwody głosowania. - TEKST 
 • Uchwała Nr LI/349/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Sławno na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. - TEKST
 • Uchwała Nr LI/350/2006 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2007-01-08 12:30:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2007-08-24 11:08:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki