Kwiecień

  • Uchwała Nr L/332/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok. - TEKST
  • Uchwała Nr L/333/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2005 rok. - TEKST
  • Uchwała Nr L/334/2006 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 169/5 w drodzebezprzetargowej - TEKST
  • Uchwała Nr L/335/2006 w sprawie użyczenia nieruchomości niezabudowanej - TEKST
  • Uchwała Nr L/336/2006 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok. - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2007-01-08 12:28:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2007-08-24 11:09:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki