Styczeń

  • Uchwała Nr XLVII/314/2006 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na 2006 rok. - TEKST  
  • Uchwała Nr XLVII/315/2006  w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Sławno - TEKST 
  • Uchwała Nr XLVII/316/2006 w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Sławno - TEKST 
  • Uchwała Nr XLVII/317/2006 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok - TEKST
  • Uchwała Nr XLVII/318/2006 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok - TEKST
  • Uchwała Nr XLVII/319/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sławnie na rok 2006. - TEKST
  • Uchwała Nr XLVII/320/2006 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006. - TEKST
Wytworzył:
Udostępnił:
Ziembacz Tomasz
(2007-01-08 12:19:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ziembacz Tomasz
(2007-08-24 11:10:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki