Dane adresowe urzędu

OD 01.01.2023 NOWY ADRES BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ - WWW.BIP.SLAWNO.PL

W ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Urząd Miejski w Sławnie wdrożył i uruchomił z początkiem 2023 roku nowy Biuletyn Informacji Publicznej. Miasto Sławno wykorzystuje środki grantowe w celu zwiększenia swojego potencjału cyfrowego. Projekt dotyczy wsparcia realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa w zakresie świadczenia usług publicznych na rzecz wspólnoty lokalnej i innych interesariuszy.

Wszystkie dotychczas umieszczane informacje ( do końca 2022 roku) znajdują się na stronie archiwalnej. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Nowy Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie funkcjonuje pod adresem www.bip.slawno.pl

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Stola Tomasz
(2003-06-23 11:46:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymczewski Rafał
(2023-01-19 18:18:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki